Sedenje vpliva na večjo umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni

Sedenje vpliva na večjo umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni

Raziskave kažejo, da čas, ki ga preživimo sede, vpliva tako na splošno umrljivost kot tudi na umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni. Ker čas sedenja negativno vpliva na zdravje tudi pri posameznikih, ki dosegajo priporočila za telesno dejavnost, je pomembno, da poleg telesne dejavnosti tudi zmanjšujemo časa sedenja.

Stroka zato priporoča, da aktivnosti, ki jih opravljamo sede, prekinemo z drobnimi vložki gibanja, kot so vstajanje, pretegovanje, hoja in uporaba stopnic namesto dvigala. Nasploh lahko z aktivnim življenjskim slogom bistveno prispevamo k ohranjanju oziroma izboljšanju zdravja ter preventivno delujemo pred pojavom različnih zdravstvenih zapletov.

Po priporočilih Svetovne znanstvene organizacije (SZO) za doseganje večine koristi za zdravje pri odraslih zadošča izvajanje 150 minut vsaj zmerne telesne dejavnosti na teden ali 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden. To se lahko po pojasnilih NIJZ doseže z zmerno telesno dejavnostjo po 30 minut vsaj pet dni v tednu ali pa z visoko intenzivno telesno dejavnostjo po 25 minut vsaj tri dni v tednu.