Kronična koronarna bolezen VIII

Kronična koronarna bolezen VIII

Letošnje tradicionalno srečanje je bilo v celoti posvečeno optimalni medikamentozni terapiji v kardiologiji. Prikazani so bili številne smernice za delo v vsakdanji praksi. Kot vsako leto je bila organizacija odlična, udeležba zelo številna, prejeli smo prenovljene zgibanke s povzetki različnih terapij, katere nam bodo pri delu s bolniki vedno in znova prišle prav. Se vidimo drugo leto spet.