Naročanje

AMBULANTA JE ZAPRTA MED 1.7.-22.8.2022

PO POGODBI Z ZZZS OPRAVLJAMO NASLEDNJE STORITVE:

 • 1018P Kardiološki pregled-prvi
 • 1018K Kardiološki pregled- kontrolni (za naše paciente)

UZ srca in cikloergometrijo opravljamo izključno znotraj napotitve na Kardiološki pregled (1018P) in ne kot samostojno storitev.

NAROČANJE: sporočite ZZZS številko pacienta in številko eNapotnice. Naročanje samo po predhodni triaži napotnic, zato obvezno priložite vso zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na pacientovo zdravstveno stanje, ki je razlog za napotitev in je potrebna za izvedbo zdravstvene storitve.

Naročanje po pogodbi z ZZZS poteka na več načinov:

 • Osebno: z eNapotnico, veljavno kartico ZZZS in dosedanjimi izvidi
 • Po telefonu: na 030-616-062, ponedeljek in torek med 14:00-15:00
 • Po elektronski pošti: ambulanta@kardiologija.eu OPOZORILO: Vsebina elektronske pošte na poti med pošiljateljem in naslovnikom ni varovana! Povratne informacije in obvestila pred izvedbo zdravstvene storitve, ki se pacientu pošiljajo prek elektronskih komunikacij v nešifrirani obliki, ne vsebujejo konkretnih podatkov o pacientovem zdravstvenem stanju ali vrsti zdravstvene storitve.
 • Po navadni pošti: Pošljite nam potrdilo o izdani e-Napotnici s pripisom elektronskega naslova in telefonske številke, na kateri ste dosegljivi za naša morebitna vprašanja naš naslov
 • Prek spletne strani: https://narocanje.ezdrav.si/ (za uporabnike z eNapotnico)

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama je dr.Silvia Samarin, dr.med.

Naročanje samo po predhodni triaži napotnic.

V skladu z novim pravilnikom priložite razpoložljivo zdravstveno dokumentacijo : Izdajatelj napotne listine napotno listino izpolni z napotno diagnozo, vrsto zdravstvene storitve, strokovno obrazložitvijo in ji priloži vso zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na pacientovo zdravstveno stanje, ki je razlog za napotitev in je potrebna za izvedbo zdravstvene storitve.

SAMOPLAČNIKI : trenutno ne izvajamo samoplačniških storitev

Ob pregledu morate prinesti s seboj:

 • kartico ZZZS
 • vse dosedanje izvide (kardiološke ali druge, ki so lahko povezani s trenutnimi težavami)
 • seznam zdravil (ime zdravila in odmerek)
 • dosedanje EKG posnetke - če so na voljo
 • laboratorijske izvide: zaželjeno je, da s seboj prinesete osnovne laboratorijske izvide: krvne maščobe - skupni holesterol, LDL, HDL, trigliceride, ev tudi: hemogram, če je potrebno pa tudi TSH - hormon ščitnice, elektrolite K, Na, če jemljete Lanitop pa ev tudi nivo digoksina, drugo po potrebi...
 • meritve krvnega tlaka od doma ali pri zdravniku/v lekarni

Obvestilo: Tisti pacienti, ki ste že v kardiološki obravnavi kje drugje, svetujemo, da kontrolne preglede nadaljujete v tisti ambulanti, kjer že imate kartoteko. V kolikor želite, da bi se spremljali v kardiološki ambulanti pri nas, je pogoj, da nam dostavite celotno dosedanjo kardiološko dokumentacijo (oz prepis originalnega kartona z vsemi izvidi pregledov in preiskav, prenos kartoteke se ne svetuje v tistih primerih, ki se že obravnavajo na tercialni ravni).

STOPNJE NUJNOSTI NA NAPOTNICI:

 • NUJNO: IPP ali druga URGENTNA ambulanta
 • ZELO HITRO: 14 dni
 • HITRO: v 3 mesecih
 • REDNO: v 6 mesecih